טיפול ברישום פלילי של המשטרה

המרשם הפלילי של משטרת ישראל מנוהל על ידה לצרכים שלה. יחד עם זאת הרישום הפלילי יכול להידרש על ידי חלק ממעסיקים (דבר האסור על פי חוק), אך עדיין ישנם כאלה הדורשים להציגו. במידה ונחקרת במשטרה כחשוד, ועל אף העובדה כי התיק נגדך נסגר, והתיק מעולם לא הגיע לבית משפט, ייתכן ויש לך רישום פלילי משטרתי.

משרדנו יכול להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לרשות המוסמכת, לאחר בחינה מדוקדקת של חומר החקירה לשם מחיקת הרישום הפלילי. במידה והבקשה תתקבל ועילת סגירת התיק תשתנה לחוסר אשמה, רישום הפלילי של התיק הסגור יימחק ממאגר המשטרתי.

בנוסף, משרדנו יכול להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי במסגרת הבקשה לחנינה המוגשת לנשיא המדינה. הדבר רלוונטי בתיקים בהם התנהל הליך והורשעת בדין.

×