יצוג של חשודים בהליכים מוקדמים

חשיבות יצוג בשלבים המוקדמים של ההליך:

  1. שמירה על זכויות הנחקר כבר בשלב של החקירה המשטרתית.
  2. יצוג בהארכות המעצר – שמירה על האינטרסים של החשוד, בקרה על עבודת המשטרה, מסירת אליבי וכו'.
  3. צמצום של ימי המעצר אותם מבקשת המשטרה – לרוב ניתן לצמצם את ימי המעצר או להבטיח את המטרת המעצר – חקירה באמצעות חלופת מעצר – מעצר בית, הפקדה של כסף וכד'.
  4. צמצום גובה הערובה –  לרוב דרישת המדינה ניתנת לצמצום – משך מעצר הבית, סכום הפקדה, איסור להיכנס למקום מסוים וכד'.
  5. הבחינה של חומר הראיות וכתב האישום נעשית לשם הערכה של הסיכויים במשפט, עוד בשלב מקדמי.
  6. עריכת השימוע – לפני הגשת כתב האישום..
  7. פגישות מקדמיות עם רשויות התביעה (תביעות, פרקליטות) על מנת להציג את עמדת ההגנה, להצביע על מחדלי החקירה אם היו כאלה.
×