יצוג של עצורים בכל הערכאות המשפטיות

יצוג עצורים בבית משפט:

  1. למעצר משטרתי מעבר ל-24 שעות יש השלכות לאורך כל ההליך – כבר בשלב של איסוף הראיות החוק מנחה על העדפה של שחרור על פני מעצר, וזאת בלי לפגוע בליך חקירתי.
  2. על אף שבהארכת המעצר המשטרה לרוב לא חושפת חומר הראיות -יש מקום לאזן את דרישת המשטרה ולהעמיד חלופה ראויה למעצר.
  3. החלטה של בית המשפט על הארכת המעצר ניתנת לערר בפני בית משפט מחוזי.
  4. הסנגור מכיר את התיק מראשיתו – יכולת ללוות ולהעלות טענות הקשורות לשלב של החקירה בשלב יותר מאוחר.
  5. לייצוג בבקשת מעצר עד תום ההליכים יש חשיבות לבניית האסטרטגיה של התיק כולו.

לעיונכם פורום שאלות ותשובות בנושא מעצרים

×